- Köpvillkor -

Köpvillkor Zoltecs gör köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Ångerrätt för konsumenter med ångerrätt angiven 

Sessioner och kläder som annonseras med 14 dagars öppet köp (ångerrätt) gäller sådan ångerrätt från köp datumet, såvida vi inte uppgett att vi erbjuder 14 dagars ångerrätt från sessioner eller kläder startdatum. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta innan ångerrätten går ut. Vi återbetalar dina pengar inom 1 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Dock måste kunden göra en reklamation och det måste ske inom en skälig tid efter det att du som köpare har upptäckt felet eller borde ha upptäckts felet. Observera att du som köpare måste meddela säljaren att du kräver skadestånd i samband med reklamationen av varan. Annars kan rätten till ersättning gå förlorad. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med sessionens eller klädernas villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

Vi vill uppmärksamma dig om att Köprätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar på ett företags vägnar eller i kommersiellt syfte. Om du köper våra sessioner eller kläder som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte. 

Ångerrätt för företagskunder: Rådgivning och sessioner

Våra medlemstjänster, sessioner, rådgivning eller kläder som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen. 

Garantier 

Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av sessioner eller kläder endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då vi mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut. Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber vi dig dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet.

Kortbetalning 

Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra samarbetspartners Klarna. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso. 

Delbetalning och avbetalning 

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso. 

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss. 

Upphovsrätt 

Upphovsrätten © tillfaller Zoltecs och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Zoltecs hemsidor.  

Säkerhet och personuppgifter 

Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. Zoltecs garanterar att vi aldrig lämnar ut idna personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta mig, Linnéa Ågren, VD. 

Ansvarsfriskrivning 

Zoltecs och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper sessioner accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i sessionen. Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några. 

Förseningar och inställda sessioner

Zoltecs förbehåller sig rätten av att ställa in eller skjuta upp sessioner som ett resultat av faktorer som står utom Zoltecs kontroll. Om sessionen ställs in på sessionsdagen kommer avgiften att återbetalas. Om sessionen skjuts upp av Zoltecs kommer du att erbjudas plats vid ett senare tillfälle. 

Begränsning och ansvar 

Genom att köpa en session samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en coachtjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses. 

Ingen offentlig nedsvärtning 

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

Avtalet 

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna. 

Uppsägning 

Genom att köpa denna session samtycker du till att Zoltecs, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av sessionsavgiften om kunden orsakar störningar för företaget. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren. 

Tvist 

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

Varsel 

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan. 

Force majeure 

Om Zoltecs eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Zoltecs inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Zoltecs återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras. 

Företaget har följande mailadress och kontaktperson: 

E-post: livscoachenzoltecs@gmail.com

Adress: Nordanbygatan 31, 722 23 Västerås

Mobil nummer: 079 – 350 37 83

Kontaktperson: Linnéa Ågren CEO och Grundare till Zoltecs

Organisationsnummer: 750415–9182

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning.